ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

معرفی کمیته اجرایی


 مهندس عیسی 
جعفری (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز ساری)
 آقای سید محمد جعفر نژاد
(سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز ساری)
 مهندس 
الهه  رحیمی (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز ساری  
 مهندس حسینرنجبر (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز ساری)
 آقای مهدیرحیمی نیا (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز ساری)
مهندس رحمان موسوی نیا (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور- مرکز ساری
مهندس حسین اصغر پور( سازمان نظام مهندسی معدن-
مرکز ساری)


تاریخ درج : چهارشنبه 23 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 3567
آخرين تاريخ بازديد :25 مرداد 1397  15:3
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :